projektpraca.eu

Bezpłatne kursy spawania

Centrum Kształcenia Ustawicznego "BUDOWLANKA"
  • Dodano: 03 stycznia 2019
  • Ważna do: 10 stycznia 2019

Opis stanowiska pracy

ZAPRASZAMY do wzięcia udziału w BEZPŁATNYCH kursach spawania!!! Oferujemy Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG stali niestopowych oraz stali nierdzewnych (z rysunkiem technicznym); Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi oraz blach spoinami czołowymi metodą MAG (z rysunkiem technicznym); Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG z ręcznym cięciem plazmą i rysunkiem technicznym. W ramach projektu zapewniamy: Stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, catering, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, ubezpieczenie, badania lekarskie, materiały dydaktyczne, ubrania ochronne, Egzamin po którym uczestnicy otrzymają Certyfikat Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz Książkę spawacza. Dla chętnych 3-miesieczne staże zawodowe oraz zatrudnienie!!! Kurs realizowany jest w ramach projektu DOBRY ZAWÓD -II EDYCJA współfinansowanegoze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój BIURO PROJEKTU: Centrum Kształcenia Ustawicznego "BUDOWLANKA" ul. Kołłątaja 7, 25 - 715 Kielce. e-mail: cku-budowlanka@wp.pl tel: 601-152-488

Wymagania

Rekrutujemy osoby zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, w wieku do 29 lat, osoby bierne zawodowo, bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, długotrwale bezrobotne oraz kobiety i osoby niepełnosprawne.
Podobne oferty