projektpraca.eu

szkolenie bezpłatne

Biuro Projektów Unijnych
  • Dodano: 05 stycznia 2017
  • Ważna do: 26 stycznia 2017

Opis stanowiska pracy

Zapraszamy na bezpłatne certyfikowane szkolenie zawodowe (jedno do wyboru): - menadżer ds. turystyki z językiem angielskim - pilot wycieczek , - spawacz metodą TIG i MAG - maszynista maszyn wyciągowych - operator koparki jednonaczyniowej klasy III ? Staże zawodowe ? 6 miesięcy. PONADTO OTRZYMUJĄ PAŃSTWO ZWROT KOSZTÓW DOJAZU ORAZ CATERING PODCZAS SZKOLEŃ! W projekcie mogą wziąć udział osoby młode w wieku od 15 do 29 roku życia, w tym niepełnosprawne, zamieszkałe w województwie świętokrzyskim, pozostające bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy z terenu województwa świętokrzyskiego (WŚ) tj. zamieszkujące w rozumieniu kodeksu cywilnego obszar WŚ w okresie 01.09.2016-28.02.2018, w tym: - osoby bierne zawodowo, w tym: osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach; - osoby bezrobotne, w tym: długotrwale bezrobotne.

Wymagania

osoby bezrobotne, w tym: długotrwale bezrobotne
Podobne oferty