projektpraca.eu

Spawacz

Consultor sp.z o.o.
  • Dodano: 08 listopada 2018
  • Ważna do: 30 listopada 2018

Opis stanowiska pracy

Firma Consultor Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie ?Młodzi- samodzielni na rynku pracy!? osoby zamieszkujące Województwo Świętokrzyskie, które pozostają bez zatrudnienia (bezrobotni niezarejestrowani w Urzędzie Pracy lub bierni zawodowo), które nie ukończyły 30 roku życia, nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),\r\nnie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym), nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).\r\nwyłącznie osoby nie zarejestrowane w PUP/MUP\r\n

Wymagania

Głównym celem projektu projekcie ?Młodzi- samodzielni na rynku pracy!? jest podniesienie aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia.\r\n\r\nUczestnicy projektu skorzystają z bezpłatnych szkoleń zawodowych m.in.: \r\n\r\n-przedstawiciel handlowy\r\n- kosmetyczka\r\n- spawacz \r\n-magazynier z obsługą komputera i wózka widłowego\r\n- Operator koparko- ładowarki\r\n- barman/ kelner\r\n\r\nPo ukończeniu szkoleń Uczestnicy odbędą płatne trzymiesięczne staże zawodowe .\r\nDodatkowo zapewniamy: pośrednictwo pracy, diagnozę potrzeb, materiały szkoleniowe, stypendium szkoleniowe, catering podczas zajęć, zwrot kosztów dojazdu oraz profesjonalną kadrę trenerów.\r\nUdział w projekcie jest bezpłatny. \r\n\r\nDokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu mieszczącym się w Kielcach,\r\n ul. Sandomierska 89 oraz na stronie internetowej: www.młodzi-samodzielni.consultor.pl\r\n
Podobne oferty