projektpraca.eu

Spawacz, ostatnie miejsca, rozpoczęcie 4 lutego

ZDZ Kielce
  • Dodano: 31 stycznia 2019
  • Ważna do: 08 lutego 2019

Opis stanowiska pracy

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie Spawanie metodą MAG 135-1 z doszkoleniem na gr. materiałowe FM5 (stal nierdzewna) i 21 (aluminium) + cięcia termiczne ? tlenowe i plazmowe ? 244 godz., zakończone egzaminami zewnętrznymi przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Uczestnikom zapewniamy wysokiej jakości szkolenia, stypendium szkoleniowe, materiały szkoleniowe, catering, ubezpieczenie NNW, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, płatne staże zawodowe, zwrot kosztów dojazdu. Czas realizacji: luty 2019 - czerwiec 2019.

Wymagania

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku od 18 do 29 roku życia, biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy (nie pracujących i nie uczestniczących w kształceniu oraz szkoleniu), zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Projekt pn. ?MŁODZI NA START! Program aktywizacji zawodowej osób młodych do 29r.ż. w województwie świętokrzyskim (II edycja)? realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy ? projekty konkursowe, 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - numer umowy POWR.01.02.01-26-0033/17-00. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne oferty

Magazynier

MB Recycling Spółka z o.o.
  • powiat kielecki
  • Dzisiaj