projektpraca.eu

Przedstawiciel handlowy

Consultor sp.z o.o.
  • Dodano: 12 września 2019
  • Ważna do: 06 października 2019

Opis stanowiska pracy

Firma Consultor Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie ?Młodzi- samodzielni na rynku pracy!? osoby zamieszkujące Województwo Świętokrzyskie,  które pozostają bez zatrudnienia (bezrobotni niezarejestrowani w Urzędzie Pracy lub bierni zawodowo), które nie  ukończyły 30 roku życia, nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),

nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym), nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

wyłącznie osoby nie zarejestrowane w PUP/MUP

Wymagania

Głównym celem projektu projekcie ?Młodzi- samodzielni na rynku pracy!? jest podniesienie aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia.

 

Uczestnicy projektu skorzystają z bezpłatnych szkoleń zawodowych m.in.:

 

-przedstawiciel handlowy

 

Po ukończeniu szkoleń Uczestnicy odbędą płatne trzymiesięczne staże zawodowe .

Dodatkowo zapewniamy: pośrednictwo pracy, diagnozę potrzeb, materiały szkoleniowe, stypendium szkoleniowe, catering podczas zajęć, zwrot kosztów dojazdu oraz profesjonalną kadrę trenerów.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu mieszczącym się w Kielcach,

  1. Sandomierska 89 oraz na stronie internetowej: www.młodzi-samodzielni.consultor.pl

 

 

Podobne oferty