projektpraca.eu

Opiekun w DPS-ie - Świadczenie usług opiekuńczo wspierających osobie podopiecznej

COSINUS KIELCE Bezpłatne Szkoły dla Dorosłych
  • Dodano: 01 sierpnia 2022
  • Ważna do: 31 sierpnia 2022
52
2022-08-01 2022-08-31

Opis stanowiska pracy

Czego uczysz się na zajęciach?

  • stymulacji rozwoju i aktywizacji osób przebywających w domu pomocy społecznej oraz wykorzystywania w tym celu różnorodnych metod i narzędzi rehabilitacji lub terapii,
  • towarzyszenia i pomocy podopiecznemu domu pomocy społecznej w zaspakajaniu potrzeb i wykonywaniu różnych czynności z zakresu samoobsługi i higieny osobistej,
  • organizacji i wykorzystania przez podopiecznego czasu wolnego w sposób konstruktywny, umożliwiający samorealizację, rozwój zainteresowań oraz integrację z rodziną i innymi osobami przebywającymi w DPS bądź ze społecznością lokalną,
  • aktywnego włączania się i wzmacniania profesjonalnych działań wynikających z realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy człowiekowi przebywającemu w DPS lub innej instytucji opiekuńczej.

Wymagania

oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego

 

ZAPISY: Tel. 41-335-95-36

Kontakt z pracodawcą

41-335-95-36

Adres e-mail

kielce@cosinus.pl

Podobne oferty

Logopeda

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach
  • Kielce
  • Wczoraj