projektpraca.eu

Operator Wózka Widłowego

Creator Sp. z o.o.
  • Dodano: 19 stycznia 2017
  • Ważna do: 26 stycznia 2017

Opis stanowiska pracy

W ramach projektu oferujemy: 1. Doradztwo zawodowe 2. Szkolenia + stypendium + zwrot kosztów dojazdu 3. 4 miesięczny staż zawodowy + stypendium 4. Pośrednictwo pracy

Wymagania

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby spełniające łącznie następujące kryteria: 1.osoby młode w wieku 15 ? 29 lat 2.bez pracy - bierne zawodowo, 3.zamieszkałe w rozumieniu KC na terenie obszarów wiejskich woj. świętokrzyskiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów: buskiego, kazimierskiego, kieleckiego, opatowskiego, staszowskiego i włoszczowskiego. 4.Osoby o niskich kwalifikacjach Projekt ?Od kwalifikacji do pracy? Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i osobistego.
Podobne oferty