projektpraca.eu

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej + staż

Proinnova
  • Dodano: 12 stycznia 2017
  • Ważna do: 20 stycznia 2017

Opis stanowiska pracy

Trwają zapisy do kolejnej grupy. Oferujemy kompleksowe, bezpłatne szkolenie z zakresu: KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ + Obsługa elektronicznych urządzeń monitorujących + Członek służby porządkowej na imprezach masowych. Po ukończeniu szkolenia - 3 miesięczny, płatny staż. Stypendium stażowe - 1100 zł / mies. na rękę. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia. Pomoc w procedurze uzyskania wpisu na krajową listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony w KWP.

Wymagania

Oferta skierowana jest do: - osób zamieszkałych w Kielcach i powiecie kieleckim, - osób w wieku 50 lat i więcej, - kobiet, - osób z niepełnosprawnościami - osób długotrwale bezrobotnych - osób z niskimi kwalifikacjami - tj. z wykształceniem ponadgimnazjalnym i niższym - osób sprawujących opiekę nad osobą zależną lub powracających na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki.
Podobne oferty