projektpraca.eu

Instruktor terapii uzależnień w Jędrzejowie

Pro Civitas
  • Dodano: 04 stycznia 2018
  • Ważna do: 10 stycznia 2018

Opis stanowiska pracy

Instruktor terapii uzależnień Zajmuje się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym od narkotyków, alkoholu, nikotyny, leków itp., pod kierunkiem specjalisty w tym zakresie; pomaga w prowadzeniu terapii indywidualnej, grupowej oraz rodzinnej w poradniach uzależnień, specjalistycznych oddziałach, szpitalach dla osób uzależnionych oraz w izbach wytrzeźwień; sprawuje doraźną opiekę nad osobami w stanie upojenia alkoholowego lub narkotycznego; bierze czynny udział w propagowaniu metod wychodzenia z nałogu. Podczas nauki na tym kierunku dowiesz się, jak pod okiem specjalisty będziesz mógł pomagać wychodzić z nałogu osobom uzależnionym od narkotyków, alkoholu, nikotyny, leków czy innych używek. Nauczysz się wykonywania podstawowych zabiegów medycznych pomocnych w terapii uzależnień. Poznasz jak wygląda terapia indywidualna, grupowa i rodzinna, dowiesz się jak współpracować z rodziną osób uzależnionych. Realizujemy autorski program nauczania zgodny z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej Nauka trwa rok (2 semestry), otrzymujesz dyplom ukończenia szkoły policealnej uprawniający do wykonywania zawodu: INSTRUKTOR TERAPII UZALEŻNIEŃ. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. Inwestycja: 10 rat w wysokości 99 zł. Praca ? Perspektywy zatrudnienia: Dzięki zdobytym kwalifikacjom znajdziesz pracę w poradniach uzależnień, szpitalach dla osób uzależnionych. Chętnie współpracę podejmą poradnie uzależnień, organizacje pozarządowe.

Wymagania

Ukończona Szkoła Średnia
Podobne oferty

Logopeda

Przedszkole Nasza Babcia
  • Kielce
  • 16 maj 2024