projektpraca.eu

Bezpłatny kurs spawania MAG z rysunkiem technicznym oraz TIG stal czarna i nierdzewna (+stypendium, zwrot kosztów dojazdu)

Centrum Kształcenia Ustawicznego "BUDOWLANKA" Kielce
 • Dodano: 14 marca 2023
 • Ważna do: 28 marca 2023
62
2023-03-14 2023-03-28

Opis stanowiska pracy

Zapraszamy na BEZPŁATNY Kurs spawania blach i rur spinami pachwinowymi metodą MAG 135 wraz z modułem rysunku technicznego oraz Kurs spawania blach i rur spinami pachwinowymi metodą TIG 141 w grupie materiałowej FM1 (stale niskowęglowe) oraz FM5 (stale wysokostopowe)

W ramach projektu zapewniamy:

 • kurs wraz ze stypendium szkoleniowym 12,40zł\h
 • 3-miesieczny staż zawodowy (2131,12zł/m-c)
 • zwrot kosztów dojazdu na kurs i staż,
 • catering,
 • doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
 • ubezpieczenie, badania lekarskie
 • materiały dydaktyczno-szkoleniowe,
 • odzież ochronna,
 • Egzamin po którym uczestnicy otrzymają Książkę Spawacza oraz aż 3 Certyfikaty Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Oferujemy staże zawodowe z możliwością zatrudnienia!

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa (formularz zgłoszeniowy)

Kurs realizowany jest w ramach projektu „Przepis na zawodowy rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej: RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy, Działania: RPSW.10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałania: RPSW.10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

BIURO PROJEKTU:

Centrum Kształcenia Ustawicznego "BUDOWLANKA"
ul. Kołłątaja 7, 25 - 715 Kielce.
e-mail: przepisnarozwojzawodowy@gmail.com
tel: 601-152-488 ; 518-193-159

Wymagania

Rekrutujemy osoby zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego,
w wieku powyżej 29 lat,
osoby bezrobotne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby bierne zawodowo, osoby posiadające niskie kwalifikacje.
W szczególności zapraszamy kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby w wieku powyżej 50 lat oraz osoby które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19!

Kontakt z pracodawcą

601-152-488; 518-193-159

Adres e-mail

cku-budowlanka@wp.pl

Podobne oferty

Pomoc wychowawcy

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach
 • Kielce
 • Wczoraj