projektpraca.eu

Bezpłatny kurs spawania MAG z rysunkiem technicznym oraz TIG stal czarna i nierdzewna (+stypendium, zwrot kosztów dojazdu)

Centrum Kształcenia Ustawicznego "BUDOWLANKA" Kielce
  • Dodano: 12 września 2022
  • Ważna do: 26 września 2022

Opis stanowiska pracy

Zapraszamy na BEZPŁATNY Kurs spawania blach i rur spinami pachwinowymi metodą MAG 135 wraz z modułem rysunku technicznego oraz Kurs spawania blach i rur spinami pachwinowymi metodą TIG 141 w grupie materiałowej FM1 (stale niskowęglowe) oraz FM5 (stale wysokostopowe)

W ramach projektu zapewniamy:

  • kurs wraz ze stypendium szkoleniowym 12,40zł\h
  • 3-miesieczny staż zawodowy (2131,12zł/m-c)
  • zwrot kosztów dojazdu na kurs i staż,
  • catering,
  • doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
  • ubezpieczenie i badania lekarskie
  • materiały dydaktyczno-szkoleniowe oraz odzież ochronną,
  • Egzamin po którym uczestnicy otrzymają Książkę Spawacza oraz aż 3 Certyfikaty Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Oferujemy staże zawodowe z możliwością zatrudnienia!

 

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa (formularz zgłoszeniowy)

 

BIURO PROJEKTU:

Centrum Kształcenia Ustawicznego "BUDOWLANKA"

Kołłątaja 7, 25 - 715 Kielce.

e-mail: przepisnarozwojzawodowy@gmail.com

tel: 601-152-488 ; 518-193-159

 

Kurs realizowany jest w ramach projektu „Przepis na zawodowy rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej: RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy, Działania: RPSW.10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałania: RPSW.10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Wymagania

Rekrutujemy osoby bezrobotne zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, w wieku powyżej 30 lat.

Podobne oferty