projektpraca.eu

Bezpłatne szkolenie Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141-1 z doszkoleniem na grupę materiałową 8 (stal nierdzewna) i 21 (aluminium) (dla osób nieaktywnych zawodowo)

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
  • Dodano: 30 stycznia 2023
  • Ważna do: 13 lutego 2023

Opis stanowiska pracy

Nazwa szkolenia: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141-1 z doszkoleniem na grupę materiałową 8(stal nierdzewna) i 21 (aluminium)

Cel szkolenia: zdobycie kwalifikacji do spawania blach i rur, w tym ze stali nierdzewnych i aluminium, spoinami pachwinowymi metodą TIG oraz teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Dodatkowe świadczenia:
- udział w Projekcie jest bezpłatny
- kurs ze stypendium szkoleniowym
- 3 miesięczny staż zawodowy
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
- materiały dydaktyczno - szkoleniowe
- badania lekarskie 
- doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy 
- odzież ochronna - opłaty egzaminacyjne

- Wydawane dokumenty:świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza, wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (w językach polskim, angielskim i niemieckim) książka spawacza, wydana przez komisję egzaminacyjną powołaną na podstawie atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, wraz z wpisem potwierdzającym posiadanie uprawnień do spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141-1) z doszkoleniem na grupę materiałową 8 i 21

Wymagania

Wymagania wstępne dla kandydatów/kandydatek: - osoby w wieku 30+ - osoby bezrobotne lub osoby zatrudnione na umowy zlecenia/o dzieło - preferowane osoby niskowykwalifikowane oraz po 50 roku życia - osoby z obszaru województwa świętokrzyskiego - ukończona co najmniej szkoła podstawowa, gimnazjalna lub zawodowa - brak przeciwwskazań zdrowotnych

Podobne oferty