projektpraca.eu

Bezpłatne szkolenia zawodowe lub staże dla osób poniżej 29 roku życia

Fundacja Challenge Europe
  • Dodano: 07 kwietnia 2021
  • Ważna do: 30 kwietnia 2021
127
2021-04-07 2021-04-30

Opis stanowiska pracy

Masz mniej niż 29 lat i mieszkasz lub uczysz się na terenie województwa świętokrzyskiego? Straciłeś/aś pracę po 1 marca 2020 i chcesz zdobyć nowe kwalifikacje lub skorzystać ze stażu zawodowego? Pomożemy Ci wrócić na rynek pracy!

Więcej informacji na stronie projektu https://fundacjachallenge.org/20/nowe-projekty oraz pod numerem telefonu 503 400 310.

W ramach wsparcia oferujemy indywidualną i kompleksową pomoc w aktywizacji zawodowej realizowaną zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia wynikającą z Indywidualnego Planu Działania

Projekt ?Aktywna młodzież - cenni obywatele II? realizowany przez Fundację Challenge Europe w ramach Osi priorytetowej: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wymagania

Zapraszamy do udziału w projekcie ?Aktywna młodzież - cenni obywatele II? osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego, w szczególności osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. Priorytetowo traktowane będą osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnością, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby odchodzące z rolnictwa, imigranci i reemigranci.

Kontakt z pracodawcą

503400310

Adres e-mail

biuro@fundacjachallenge.org

Podobne oferty

Logopeda

Centrum Szkoleniowe Eurowiedza sp. z o.o.
  • Kielce
  • 16 kwi 2021