projektpraca.eu

Bezpłatne szkolenia i staże zawodowe w ramach projektu "Twoja Dobra Zmiana"

Caritas Diecezji Kieleckiej
  • Dodano: 05 stycznia 2017
  • Ważna do: 12 stycznia 2017

Opis stanowiska pracy

Zaprasza do udziału w projekcie "TWOJA DOBRA ZMIANA". W ramach projektu uczestnik otrzyma wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, weźmie udział w warsztacie Komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji oraz kwalifikacyjnych szkoleniach zawodowych min.: 1. MAGAZYNIER/KA Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA I WÓZKA WIDŁOWEGO 2. PROFESJONALNY SPRZEDAWCA/CZYNI Z OBSŁUGA KOMPUTERA, KASY FISKALNEJ, MINIMUM SANITARNYM I FAKTUROWANIEM 3.PROFESJONALNY OPIEKUN/KA OSÓB STARSZYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH z j. niemieckim 4. KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ / ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO Po odbytych szkoleniach każdy uczestnik projektu zostanie skierowany na TRZYMIESIĘCZNE STAŻE ZAWODOWE.

Wymagania

Osoby powyżej 29 r.ż., które są bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo, zamieszkałe na terenie Kielc lub powiatu kieleckiego spełniające jeden z poniższych kryteriów: 1. zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne 2. Niepełnosprawne w stopniu lekkim lub umiarkowanym 3. Z wykształceniem max. średnim ogólnym lub zawodowym
Podobne oferty