projektpraca.eu

Bezpłatne szkolenia dla osób do 29 roku życia

HDA-CENTRUM SZKOLENIA,DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK
  • Dodano: 21 czerwca 2022
  • Ważna do: 31 lipca 2022
72
2022-06-21 2022-07-31

Opis stanowiska pracy

Zapraszamy do udziału w projekcie "Masz POWER zawodowy! II"

W najbliższym czasie planujemy realizację szkoleń:
?Kucharz
?Opiekunka dziecięca

W ramach wsparcia oferujemy:
?poradnictwo lub doradztwo zawodowe
?udział w szkoleniach lub stażach
?inne formy wsparcia w zależności od potrzeb uczestnika

Wymagania

Do udziału zapraszamy osoby:
a) w wieku od 18 do 29 roku życia;
b) mieszkające lub uczące się na terenie województwa świętokrzyskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego);
c) bierne zawodowo lub niezarejestrowane w urzędzie pracy w tym długotrwale bezrobotne;
d) należące do minimum jednej z grup:
?osoby z kategorii NEET;
?osoby z niepełnosprawnością;
?kobiety;
?osoby o niskich kwalifikacjach;
?osoby odchodzące z rolnictwa;
?imigranci i reemigranci;
e) nie należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1

Kontakt z pracodawcą

+48 724 575 734

Adres e-mail

hdurlik@leonis.pl

Podobne oferty