projektpraca.eu

Bezpłatne kursy zawodowe

Centrum Kształcenia Ustawicznego "BUDOWLANKA" Kielce
  • Dodano: 14 marca 2023
  • Ważna do: 28 marca 2023
100
2023-03-14 2023-03-28

Opis stanowiska pracy

W ramach projektu „DOBRY ZAWÓD – III edycja”  POWR.01.02.01-26-0017/21-00

ZAPRASZAMY do wzięcia udziału w BEZPŁATNYCH KURSACH ZAWODOWYCH

Oferujemy szkolenia lub staże umożliwiające nabycie bądź podniesienie kwalifikacji zawodowych, a także wsparcie doradcze i pośrednictwo pracy

W ramach projektu zapewniamy stypendia szkoleniowe, catering oraz zwrot kosztów dojazdu.

Pomagamy w znalezieniu pracy/stażu!

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!

Kurs realizowany jest w ramach projektu „DOBRY ZAWÓD - III edycja” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

BIURO PROJEKTU:
Centrum Kształcenia Ustawicznego "BUDOWLANKA"
ul. Kołłątaja 7, 25 - 715 Kielce.
e-mail: cku-budowlanka@wp.pl
tel: 601-152-488 ; 518-193-159

 

Wymagania

Rekrutujemy osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy lub bierne zawodowo w wieku 18-29 lat, zamieszkałe lub uczące się na terenie województwa świętokrzyskiego. W szczególności zapraszamy osoby z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach.

Kontakt z pracodawcą

601-152-488; 518-193-159

Adres e-mail

cku-budowlanka@wp.pl

Podobne oferty

Pomoc wychowawcy

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach
  • Kielce
  • Wczoraj