projektpraca.eu

Bezpłatne kursy/ szkolenia

Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr Theta w Kielcach
  • Dodano: 21 czerwca 2022
  • Ważna do: 29 lipca 2022
105
2022-06-21 2022-07-29

Opis stanowiska pracy

Projekt Nowy zawód dla młodych realizowany jest przez Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr ?THETA? w Kielcach na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy o dofinansowanie realizacji projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020Poddziałania: POWER 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formy wsparcia w projekcie:

  1. Usługi doradcze stanowiące instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pom. w zakresie określenia ścieżki edukacyjno - zawodowej (poradnictwo i doradztwo zawodowe w tym identyfikacja potrzeb i diagnoza, opracowanie IPD z doradcą, indywidualizacja wsparcia.)
  2. Realizacja IPD poprzez udział w formach wsparcia:
  3. SZKOLENIA-udział UP w szkoleniach/kursach nadających kwalifikację zaw. zgodnie ze zdiagnozowanymi predyspozycjami w IPD-kursy szyte na miarę,
  4. Indywidualne pośrednictwo pracy i doradztwo
  5. Staże zawodowe - trwające min. 3 miesiące dla UP u których zdiagnozowano braki w tym zakresie.

Katalog proponowanych szkoleń:

- Wspomaganie procesów księgowych

- Kadry i płace

- Cukiernik

- Kelner

- Grafika komputerowa

- Monter rusztowań

- Operator koparko-ładowarki

- Spawacz MAG

Wymagania

Do udziału zapraszamy:

- Osoby w wieku 18-29 lat

- Biernych lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy

- Zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego

- obywateli Ukrainy

Kontakt z pracodawcą

792-001-138

Adres e-mail

biuro@thetakielce.pl

Podobne oferty