projektpraca.eu

3-miesięczne staż + kurs "Stolarz budowlany"

Ośrodek Kształcenia Zawodowego we WŁOSZCZOWIE ul. Młynarska 56
  • Dodano: 19 stycznia 2017
  • Ważna do: 25 stycznia 2017

Opis stanowiska pracy

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach rozpoczął realizację Projektu pn. ?MŁODZI NA START! Program aktywizacji zawodowej osób młodych do 29r.ż. w województwie świętokrzyskim? na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-202 0, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - numer umowy POWR.01.02.02-26-013 3/15-00. Projekt skierowany jest do 168 osób do 29 roku życia z terenu województwa świętokrzyskiego, o niskich kwalifikacjach, należących do grupy NEET (osoba niepracująca, niekształcąca się oraz nieszkoląca)

Wymagania

Jakie oferujemy wsparcie w ramach Projektu? - doradztwo grupowe i indywidualne (opracowanie Indywidualnego Planu Działania) - wsparcie aktywizacyjne Trenera Aktywności - wysokiej jakości kursy (odzież ochronna / robocza, zwrot kosztów transportu) - pośrednictwo pracy - 3-miesięczne staże (stypendium stażowe - 1850zł/m-c)
Podobne oferty

Stolarz

GRH Polska
  • zagranica
  • 17 maj 2024

Monter bram

TOTMAN Kielce / Zakład Nowiny
  • woj. świętokrzyskie
  • 17 maj 2024