projektpraca.eu

Zorganizujemy Twój staż zawodowy

FFM
  • Dodano: 12 lipca 2018
  • Ważna do: 24 lipca 2018

Opis stanowiska pracy

Jesteśmy Fundacją, która działa na rzecz aktywizacji zawodowej osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, W ramach realizowanych projektów organizujemy szkolenia oraz staże zawodowe. JEŻELI JESTEŚ ZAINTERESOWANY KTÓRĄŚ Z FORM WSPARCIA SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! Możesz skorzystać z naszej bazy ofert stażowych lub zaproponować swoje miejsce stażowe. Czas trwania stażu 3 miesiące z możliwością przedłużenia.

Wymagania

Projekt skierowany jest do osób: - bezrobotnych - w wieku aktywności zawodowej i nie uczących się w trybie dziennym. - absolwentów uczelni wyższych, - posiadających AKTUALNE orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, - zamieszkałych w województwie świętokrzyskim. - niekorzystających z żadnej formy aktywizacji (np. WTZ, ZAZ, projekty finansowane ze środków publicznych EFS, PFRON,) Zgłoszenie prosze przesyłać na adres mailowy w wiadomości proszę dopisać informację odnośnie interesującego stanowiska.
Podobne oferty