projektpraca.eu

Staż z przygotowaniem do zawodu

Stowarzyszenie PROREW
  • Dodano: 15 marca 2018
  • Ważna do: 31 grudnia 2018

Opis stanowiska pracy

Projekt ?AZYMUT NA ZMIANY? skierowany jest do 100 osób (60K/40M) uczących się lub zamieszkujących w województwie świętokrzyskim wyłącznie na obszarach wiejskich położonych na terenach gmin OSI, w wieku 18+, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pozostających w 100% biernymi zawodowo, z których: ? min. 15 (9K/6M) to osoby z niepełnosprawnościami; ? min. 90 (54K/36M) to osoby z niskimi kwalifikacjami tj. z wykształceniem do średnim W ramach projektu ?AZYMUT NA ZMIANY? realizowane będę m.in. następujące zadania: 1. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym; 2. Grupowe treningi kompetencji społecznych; 3. Innowacyjny jobcoaching; 4. Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne; 5. Szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe; 6. Staże i pośrednictwo pracy; 7. Stypendia szkoleniowe i stażowe; 8. Badania lekarskie i ubezpieczenie NNW w ramach staży; 9. Zwrot kosztów dojazdu dla 100% Uczestników Projektu

Wymagania

CEL GŁÓWNY PROJEKTU to zwiększenie do 30.06.2019 r. zdolności do zatrudnienia oraz aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 100 (60K/40M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w wieku 18 lat i więcej, które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w woj. świętokrzyskim wyłącznie na obszarach wiejskich położonych na terenach gmin OSI pozostających w 100 % osobami biernymi zawodowo Tereny gmin położonych na Obszarach Strategicznej Interwencji to: Powiat buski, gminy: Wiślica, Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Pacanów, Gnojno, Powiat jędrzejowski, gminy: Słupia, Nagłowice, Oksa, Małogoszcz, Imielno, Wodzisław; Powiat kazimierski, gminy: Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Czarnocin, Bejce, Opatowiec; Powiat kielecki, gminy: Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, Bodzentyn; Powiat konecki, gminy: Gowarczów, Stąporków, Smyków, Radoszyce, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia (konecka); Powiat opatowski, gminy: Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, Baćkowice, Sadowie, Tarłów, Powiat ostrowiecki, gminy: Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów; Powiat pińczowski, gminy: Michałów, Działoszyce, Złota; Powiat sandomierski, gminy: Klimontów, Łoniów, Koprzywnica, Samborzec, Obrazów, Dwikozy, Wilczyce; Powiat skarżyski, gmina Bliżyn; Powiat starachowicki, gminy: Mirzec, Wąchock; Powiat staszowski, gminy: Szydłów, Osiek, Oleśnica; Powiat włoszczowski, gminy: Kluczewsko, Secemin, Radków, Moskorzew.
Podobne oferty