projektpraca.eu

Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sandomierzu
  • Dodano: 11 czerwca 2018
  • Ważna do: 31 sierpnia 2018

Opis stanowiska pracy

Weź udział w Projekcie Unijnym ,,Kompleksowe wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia z terenu województwa świętokrzyskiego (3 edycja)'' Kurs,,Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych"

Wymagania

Ukończone 30 lat,zamieszkanie na terenie województwa świętokrzyskiego,osoby bezrobotne lub bierne zawodowo oraz te, które znajdują się szczególnie w trudnej sytuacji, tj. należą do przynajmniej z poniższych kategorii: *kobiety *osoby z niskimi kwalifikacjami *osoby długotrwale bezrobotne *osoby po 50 roku życia W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne w MUP/PUP, wsparcie może być kierowane wyłącznie do osób, dla których ustalono I lub II profil pomocy. *wykształcenie do średniego włącznie *powyżej 12 miesięcy na bezrobociu OFEROWANE WSPARCIE: doradztwo zawodowe,pośrednictwo pracy Kurs zawodowy, 3- miesięczny staż,bezpłatny udział we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w projekcie,stypendium szkoleniowe (ok.6zł/godz),stypendium stażowe(ok.1000zł/m-c),materiały dydaktyczno - piśmiennicze, odzież ochronną/ roboczą na kurs/ staż,poczęstunek/ciepły posiłek, zwrot kosztów dojazdu www.30plus.zdz.kielce.pl
Podobne oferty