projektpraca.eu

Specjalista ds.Kadr i Płac

Biuro Rachunkowe
  • Dodano: 16 kwietnia 2018
  • Ważna do: 30 kwietnia 2018

Opis stanowiska pracy

sporządzanie umów o pracę dla pracowników i innych pism dot. stosunku pracy kompleksowe prowadzenie akt osobowych ustalania uprawnień urlopowych pracowników i prowadzenie dokumentacji z tym związanej sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników, do których pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa prowadzenie ewidencji czasu pracy, obowiązkowych badań lekarskich, obowiązkowych szkoleń BHP i P-POŻ pracownika oraz kontrola ich aktualności archiwizowanie dokumentacji kadrowej przygotowanie i kompletowanie dokumentów do sporządzenia list płac sporządzanie informacji dla (do) PEFRON sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS) sprządzanie listy płac oraz rachunków do umów cywilno-prawnych sporządzenie deklaracji PIT wykonywanie innych czynności służbowych wynikających z przepisów dotyczących stanowiska pracy oraz potrzeb zakładu sporządznie deklaracji ZUS

Wymagania

znajomość przepisów prawa pracy (Kodeks Pracy) znajomość przepisów dot. ubezpieczeń i podatków znajomość obsługi programu-PFRON, znajomość obsługi programu Płatnik posiadanie doświadczenia w rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych biegła obsługa komputera i programów biurowych wiedza z zakresy płac i rozliczeń z ZUS łatwość redagowania pism urzędowych komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej skrupulatność i terminowe wykonywanie zadań
Podobne oferty