projektpraca.eu

Specjalista ds. promocji i marketingu

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
  • Dodano: 08 czerwca 2018
  • Ważna do: 09 lipca 2018

Opis stanowiska pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:\\\\\\\\r\\\\\\\\n? opracowywanie strategii marketingowej instytucji;\\\\\\\\r\\\\\\\\n? przygotowywanie kampanii reklamowych;\\\\\\\\r\\\\\\\\n? opracowywanie i dystrybucja materiałów reklamowych;\\\\\\\\r\\\\\\\\n? współpraca z firmami w zakresie promocji i sprzedaży usług muzeum (agencje reklamowe, biura turystyczne, drukarnie, itp.);\\\\\\\\r\\\\\\\\n? nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami w celu wzajemnej promocji, współpraca z partnerami;\\\\\\\\r\\\\\\\\n? poszukiwanie źródeł i pozyskiwanie środków finansowych do realizacji muzealnych projektów;\\\\\\\\r\\\\\\\\n? prowadzenie strony internetowej muzeum oraz innych portali społecznościowych instytucji;\\\\\\\\r\\\\\\\\n? redagowanie i opracowywanie tekstów; \\\\\\\\r\\\\\\\\n? współpraca w zakresie sprzedaży pamiątek i wydawnictw. \\\\\\\\r\\\\\\\\n

Wymagania

Wymagania niezbędne:\\\\\\\\r\\\\\\\\n? wykształcenie wyższe;\\\\\\\\r\\\\\\\\n? minimum dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu kulturą;\\\\\\\\r\\\\\\\\n? znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym;\\\\\\\\r\\\\\\\\n? znajomość nowoczesnych technik i narzędzi marketingowych (Internet, programy graficzne, nowe media);\\\\\\\\r\\\\\\\\n? umiejętność utrzymywania kontaktu z mediami i instytucjami kultury w zakresie promocji działań muzeum i jego oferty;\\\\\\\\r\\\\\\\\n? znajomość bieżących trendów w mediach społecznościowych;\\\\\\\\r\\\\\\\\n? umiejętność redagowania i opracowywania tekstów;\\\\\\\\r\\\\\\\\n? komunikatywność, wysoki poziom umiejętności werbalnych i negocjacyjnych;\\\\\\\\r\\\\\\\\n? kreatywność, dynamika działania;\\\\\\\\r\\\\\\\\n? zaangażowanie, poczucie odpowiedzialności, skrupulatność; \\\\\\\\r\\\\\\\\n? umiejętność poszukiwania źródeł środków finansowych do realizacji projektów;\\\\\\\\r\\\\\\\\n? umiejętność organizowania pracy sobie i innym.\\\\\\\\r\\\\\\\\n\\\\\\\\r\\\\\\\\nWymagania dodatkowe:\\\\\\\\r\\\\\\\\n? doświadczenie w pracy w publicznych instytucjach kultury;\\\\\\\\r\\\\\\\\n? znajomość innych języków;\\\\\\\\r\\\\\\\\n? umiejętność pracy nad kilkoma projektami w jednym czasie;\\\\\\\\r\\\\\\\\n? otwartość i chęć podnoszenia kompetencji zawodowych;\\\\\\\\r\\\\\\\\n? zainteresowanie muzyką.\\\\\\\\r\\\\\\\\n\\\\\\\\r\\\\\\\\nWymagane dokumenty:\\\\\\\\r\\\\\\\\n? cv;\\\\\\\\r\\\\\\\\n? list motywacyjny;\\\\\\\\r\\\\\\\\n? oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Sowińskiego 2, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).\\\\\\\\r\\\\\\\\nAdministratorem danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,\\\\\\\\r\\\\\\\\ndane kontaktowe: \\\\\\\\r\\\\\\\\nMuzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, \\\\\\\\r\\\\\\\\nul. Sowińskiego 2, 26-500 Szydłowiec, \\\\\\\\r\\\\\\\\ntel. (48) 617-17-89, email: biuro@muzeuminstrumentow.pl, \\\\\\\\r\\\\\\\\ndane kontaktowe do inspektora ochrony danych: tel.: (48) 617-17-89 , e-mail: iodo@muzeuminstrumentow.pl\\\\\\\\r\\\\\\\\nDane osobowe kandydatów:\\\\\\\\r\\\\\\\\nI. będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;\\\\\\\\r\\\\\\\\nII. nie będą udostępniane innym odbiorcom;\\\\\\\\r\\\\\\\\nIII. będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;\\\\\\\\r\\\\\\\\nIV. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.\\\\\\\\r\\\\\\\\nKandydatom przysługuje prawo żądania:\\\\\\\\r\\\\\\\\nI. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych;\\\\\\\\r\\\\\\\\nII. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ? na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych\\\\\\\\r\\\\\\\\n Oświadczenie niezbędne w celach rekrutacji do pobrania na stronie: http://muzeuminstrumentow.pl/portal/index.php/aktualnosci/praca-w-muzeum/362-specjalista-ds-promocji-i-marketingu
Podobne oferty