projektpraca.eu

Specjalista ds. ekonomicznych

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
  • Dodano: 08 czerwca 2018
  • Ważna do: 09 lipca 2018

Opis stanowiska pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: ? sporządzanie dokumentów finansowych, sprawozdań; ? przygotowanie umów cywilnoprawnych; ? opracowanie projektu dotacji celowych; ? prowadzenie kasy i sporządzanie dokumentów kasowych; ? prowadzenie rejestrów umów o dzieło, umów zlecenie; ? sporządzanie list płac oraz naliczanie składek ZUS; ? terminowe rozliczanie z ZUS i US; ? prowadzenie rozliczeń lekarskich za czas choroby zgodnie z obowiązującymi przepisami; ? sporządzanie i przekazywanie przelewów bankowych i dowodów wpłat; ? prowadzenie indywidualnych kart wynagrodzeń pracowników; ? sporządzanie sprawozdań okresowych analiz kosztów i przychodów; ? prowadzenie księgi przedmiotów nietrwałych i środków trwałych; ? rozliczanie innych wartości pieniężnych (bilety wstępu, wydawnictwa, itp.); ? prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania biletów wstępu , dokumentów KP, KW,

Wymagania

Wymagania niezbędne: ? wykształcenie wyższe ekonomiczne lub rachunkowe; ? umiejętność obsługi programów biurowych: (pakiet MS Office), kadrowo-płacowych, Płatnik; ? umiejętność pracy w zespole; ? kreatywność, komunikatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy. Wymagania dodatkowe: ? min. 2-letnie doświadczenie w pracy w publicznych instytucjach. Wymagane dokumenty: ? cv; ? list motywacyjny; ? oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Sowińskiego 2, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, dane kontaktowe: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Sowińskiego 2, 26-500 Szydłowiec, tel. (48) 617-17-89, email: biuro@muzeuminstrumentow.pl, dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: tel.: (48) 617-17-89 , e-mail: iodo@muzeuminstrumentow.pl Dane osobowe kandydatów: I. będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; II. nie będą udostępniane innym odbiorcom; III. będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji; IV. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. Kandydatom przysługuje prawo żądania: I. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych; II. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ? na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych. Oświadczenie niezbędne do celów rekrutacji jest do pobrania na stronie: http://muzeuminstrumentow.pl/portal/index.php/aktualnosci/praca-w-muzeum/361-specjalisty-ds-ekonomicznych
Podobne oferty

Księgowy

Firma ze statusem ZPCHR-u
  • Kielce
  • 20 maj 2019