projektpraca.eu

Kierownik Robót

POLONEZ PLUS SPÓŁKA Z O.O.
  • Dodano: 06 maja 2019
  • Ważna do: 06 czerwca 2019

Opis stanowiska pracy

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy osoby na stanowisko:

KIEROWNIKA ROBÓT

 

- kierowanie pracami budowlanymi w zakresie sieci sanitarnych/ wentylacyjno-klimatyzacyjnych;

 -prowadzenie dokumentacji budowy;

-sporządzanie dokumentacji powykonawczej budowy;

 -optymalizowanie rozwiązań technicznych;

 -analiza dokumentacji projektowej;

- prowadzenie inwestycji zgodnie z projektem, przepisami, harmonogramem oraz założonym budżetem;

-kontrola jakości wykonywanych prac;

-czynny udział w naradach budowy;

-raportowanie postępu prac wraz z wszelkimi niezbędnymi informacjami

Wymagania

? wykształcenie wyższe techniczne w specjalności sanitarnej, wentylacyjno-klimatyzacyjnej -mile widziane 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku ? znajomości technologii wykonywania robót instalacyjnych; instalacje wod.-kan., c.o., wentylacja, klimatyzacja ? wiedzy w zakresie optymalizacji technologii robót instalacyjnych ? obsługi pakietu MS Office ? obsługi programu Auto Cad ? umiejętności zarządzania pracą własną i podległych zespołów ? znajomości prawa budowlanego oraz przepisów BHP ? dyspozycyjność, sumienność, umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

? umowa o pracę ? pakiet sportowy ? laptop, telefon ? możliwość rozwoju zawodowego w Firmie o ugruntowanej pozycji na rynku ? interesujący zakres zadań ? przyjazne środowisko pracy ? praca na terenie Polski

W treści aplikacji prosimy o umieszczenie następującej klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 17 stycznia 70, 02-146 Warszawa dla potrzeb procesu rekrutacji.?

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

?Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 17 stycznia 70, 02-146 Warszawa dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji.?

????????????????????????? (data i czytelny podpis)

 

 

INFORMACYJNA KLAUZULA ZGODY DLA KANDYDATÓW DO PRACY

?Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujmy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 17 stycznia 70, 02-146 Warszawa; Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Kodeksu Pracy  i innych przepisów prawa o charakterze powszechnie obowiązującym ; Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do zakończenia prowadzonej rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat (w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych); Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; Odbiorcami danych osobowych poza Administratorem, jest portal ogłoszeniowy projektpraca.eu. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadkach gdy podstawą ich przetwarzania są przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.?

Podobne oferty