projektpraca.eu

Kierownik placówki wsparcia dziennego - "Wolna Strefa"

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie
  • Dodano: 05 września 2018
  • Ważna do: 12 października 2018

Opis stanowiska pracy

Kierownik/wychowawca w Klubie bierze wiodący udział w zakresie tworzenia strategii działania Klubu, odpowiada za właściwe, zgodne z Ustawą funkcjonowanie placówki, jest odpowiedzialny za pracę wychowawców i osób oddelegowanych do pracy z wychowankami. Zadaniem Kierownika jest reprezentowanie placówki na zewnątrz, kontakty z mediami i przedstawicielami władz lokalnych w uzgodnieniu z dyrektorem pionu. Kierownik placówki bierze czynny udział w współtworzeniu budżetu finansowego placówki, realizacji i utrzymaniu dyscypliny finansowej, odpowiedzialny jest za składanie comiesięcznych sprawozdań z zajęć, akcji prowadzonych w Klubie lub w jego imieniu. Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za opiekę i wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży powierzonej pod opiekę w Klubie Wolna Strefa w Szyszczycach, prowadzenie zajęć profilaktycznych oraz rozwijających pasje i zainteresowania dzieci i młodzieży.

Wymagania

wykształcenie wyższe pedagogiczne, - kwalifikacje do prowadzenia warsztatów profilaktycznych/socjoterapeutycznych, - doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, - dodatkowe umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć rozwijających pasje i zainteresowania dzieci i młodzieży, - osoba musi spełniać wymagania opisane w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dotyczące zatrudnienia w placówkach wsparcia dziennego, - umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office, -systematyczność, dobra organizacja pracy, - komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
Podobne oferty

Nauczyciel (praca w przedszkolu)

Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wncentego a Paulo im. s. R.Okeckiej w Kielcach
  • Kielce
  • Dzisiaj

Psycholog

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy
  • woj. świętokrzyskie
  • Dzisiaj