projektpraca.eu

Inżynier budowy

POLONEZ PLUS SPÓŁKA Z O.O.
  • Dodano: 29 kwietnia 2019
  • Ważna do: 29 maja 2019

Opis stanowiska pracy

W związku z dynamicznym rozwojem Polonez Plus Spółka z o.o.poszukuje osoby na stanowisko:Inżynier Budowy

 

-wsparcie budowy w zakresie analizy i przygotowania zapotrzebowania materiałowego według poszczególnych etapów prac;

-pomoc w nadzorowaniu terminowości i jakości wykonywanych robót

-przygotowywanie dokumentacji powykonawczej

-prace administracyjno-biurowe np.pomoc w opracowywaniu dokumentacji wewnętrznej

-dodatkowe zadania zlecone przez przełożonego

Oferujemy;

-umowę o pracę

-możliwość rozwoju zawodowego w Firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

-interesujący zakres zadań

-przyjazne środowisko pracy

 

Miejsce pracy; Rzeszów

 

Wymagania

-wykształcenie wyższe techniczne

-bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,programu AutoCAD

-prawo jazdy kat.B

-doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem

-dyspozycyjność,sumienność,umiejętność pracy w zespole

 

Na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez firmę Polonez Plus Spółka  z o.o, na stanowisko Inżynier Budowy,w treści aplikacji prosimy o umieszczenie następującej klauzuli;

"Zgodnie z art.6ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r(Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016)wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Polonez Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ,ul.17 Stycznia 70,02-146 Warszawa dla potrzeb procesu rekrutacji."

Jeśli wyraża Pan/Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie zgody o następującej treści;

""Zgodnie z art.6ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r(Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016)wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Polonez Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ,ul.17 Stycznia 70,02-146 Warszawa dla potrzeb  przyszłych procesów rekrutacji."

.........................................

(data i czytelny podpis)

 

INFORMACYJNA KLAUZULA ZGODY DLA KANDYDATÓW DO PRACY
?Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujmy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 17 stycznia 70, 02-146
Warszawa;
Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Kodeksu Pracy r i innych przepisów prawa o
charakterze powszechnie obowiązującym ;
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do zakończenia prowadzonej rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji przez
okres 2 lat (w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych);
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie;

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadkach gdy podstawą ich przetwarzania są przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne".

Podobne oferty