projektpraca.eu

Asystent zarządu

POLONEZ PLUS SPÓŁKA Z O.O.
  • Dodano: 17 października 2018
  • Ważna do: 10 listopada 2018

Opis stanowiska pracy

1. Kompleksowe zarządzanie kalendarzem spotkań Prezesa Zarządu. 2. Tłumaczenia pisemne umów, kontraktów, dokumentów firmy, koordynacja korespondencji pomiędzy pracownikami, oraz korespondencji wpływającej do Biura Zarządu. 3. Sporządzanie zestawień, prezentacji, raportów biznesowych, umiejętność analizowania danych (również w języku angielskim) (Pakiet MS Office ? w szczególności zaawansowana znajomość aplikacji Word, Excel, PowerPoint ). 4. Nadzorowanie organizacji pracy Biura Zarządu, prace administracyjno-biurowe. 5. Prowadzenie korespondencji zlecanej przez Zarząd, przygotowywanie i archiwizacja wszelkiej dokumentacji, prowadzenie repozytorium dokumentów w Elektronicznym Obiegu Dokumentów firmy. 6. Prace marketingowe (przygotowanie materiałów na stronę internetową firmy w języku polskim oraz angielskim.

Wymagania

1.Wykształcenie wyższe ? mile widziane Zarządzanie/Administracja 2.Biegła znajomość języka angielskiego 3. Mile widziana znajomość drugiego języka obcego/- np. niemiecki/włoski 4.Prawo jazdy kat. B 5.Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku minimum 2-3 lata 6. Umiejętność profesjonalnej obsługi komputera w pracy biurowej w ramach: pakiet MS Office (zaawansowana obsługa), edytory graficzne. 7. Zaawansowana znajomość Internetu, sprawne posługiwanie się przeglądarkami, umiejętne wyszukiwanie informacji za pomocą wyszukiwarek typu google itp. 8. Optymalne wykorzystanie kanałów informacyjnych jakimi są telefon, fax, komputer, urządzenia wielofunkcyjne typu kopiarka, skaner, zestawianie wideokonferencji. Wymagane cechy osobowościowe i kompetencje miękkie 1. Wysoka kultura osobista i dyskrecja 2. Umiejętność podejmowania decyzji, planowania oraz ustalania priorytetów 3. Samodzielność 4. Odpowiedzialność 5. Umiejętność pracy pod presją czasu 6. Dyspozycyjność Oferujemy: ? umowa o pracę ? możliwość rozwoju zawodowego w Firmie o ugruntowanej pozycji na rynku ? interesujący zakres zadań ? przyjazne środowisko pracy Na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez firmę Polonez Plus Spółka z o.o. na stanowisko Asystenta Zarządu, w treści aplikacji prosimy o umieszczenie następującej klauzuli: ?Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 17 stycznia 70, 02-146 Warszawa dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko Asystenta Zarządu.? ? Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści: ?Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 17 stycznia 70, 02-146 Warszawa dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji.? ????????????????????????? (data i czytelny podpis) Klauzula informacyjna dla Kandydata do pracy ?Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujmy, że: ? Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 17 stycznia 70, 02-146 Warszawa; ? Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Kodeksu Pracy i innych przepisów prawa o charakterze powszechnie obowiązującym; ? Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia prowadzonej rekrutacji nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV; ? Za Pani/Pana zgodą w okresie 2 lat od zakończenia procesu rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora; ? Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; ? Odbiorcami danych osobowych poza Administratorem są portale z ogłoszeniami o pracę; ? Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych; ? Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadkach gdy podstawą ich przetwarzania są przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.?
Podobne oferty

Stolarz - Bebra, Niemcy

Agencja Zatrudnienia Ardna Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 10768
  • zagranica
  • Wczoraj