projektpraca.eu

Praca dla absolwentów uczelni wyższych

Fundacja Fuga Mundi - Agencja Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych
  • Dodano: 06 czerwca 2019
  • Ważna do: 06 lipca 2019

Opis stanowiska pracy

Zapraszamy osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, realizujące ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej bądż będące absolwentami do pięciu lat po ukończeniu szkoły wyższej. 

Oferujemy: 

- staż zawodowy ze stypendium stażowym

- zwrot kosztów dojazdu

- wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia

- zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej.

Wymagania

- aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

- kserokopie dokumentacji dotyczącej wykształcenia (świadectwa ukończenia szkół, dyplomy itp.),

- kserokopie zaświadczeń z odbytych kursów/ szkoleń, certyfikaty językowe, 

- kserokopie dokumentacji dotyczącej dotychczasowego doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy),

- CV (życiorys zawodowy).

Podobne oferty