projektpraca.eu

Opiekun osób starszych

"Zdrowie"
 • Dodano: 11 lipca 2019
 • Ważna do: 28 lipca 2019

Opis stanowiska pracy

Praca na umowę zlecenie dla studentki pielęgniarstwa w sob/ niedz. na terenie miasta Kielce. Praca polega na świadczeniu usług w miejscu zamieszkania podopiecznego.

Wymagania

uczciwość, empatia, cierpliwość,dyspozycyjność, mile widziane doświadczenie w pracy nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY ? ART. 13 RODO*

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Kompleksowych Domowych Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia "ZDROWIE" Anna Rezner 25-713 Kielce ul. Karczówkowska 45, adres e-mail: sekretariat@zdrowiekielce.pl Administrator informuje, że:

 • 1) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22 Kodeksu pracy oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 • 2) dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji ? przez okres 9 miesięcy,
 • 3) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych (m. in. zajmujące się obsługą informatyczną administratora),
 • 4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • 5) posiada Pani/Pan prawo do odwołania zgody w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody, które nastąpiło przed jej odwołaniem; zgodę można odwołać w dowolnym czasie pisząc na ww. adres e-mail na ww. adres pocztowy,
 • 6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • 7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym; podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

 

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych naborach prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli:

 

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach pracowników prowadzonych przez Zakład Kompleksowych Domowych Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia "ZDROWIE" Anna Rezner 25-713 Kielce ul. Karczówkowska 45 przez okres najbliższych 9 miesięcy.?

 

W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych danych obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o stanie zdrowia) prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

 

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Kompleksowych Domowych Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia "ZDROWIE" Anna Rezner 25-713 Kielce ul. Karczówkowska 45 szczególnych kategorii danych,  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zamieszczonych w moich dokumentach aplikacyjnych?.

 

Podobne oferty

Pielęgniarka

 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Kielce
 • Dzisiaj

Pielęgniarka

 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Kielce
 • Wczoraj