projektpraca.eu

Obsługa Kina

Helios S.A.
  • Dodano: 07 stycznia 2019
  • Ważna do: 31 stycznia 2019

Opis stanowiska pracy

Szczegóły Helios S.A. poszukuje do kina w Starachowicach osób chętnych do pracy na następującym stanowisku: OBSŁUGA KINA Poszukujemy energicznych osób chętnych do pracy w bezpośredniej obsłudze widzów. Mile widziane osoby o zainteresowaniach związanych z filmem.

Wymagania

? wiek 18-25 lat ? potwierdzony status ucznia lub studenta ? dyspozycyjność ? umiejętność pracy w zespole ? wysoka kultura osobista Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31.01.2019. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie JEŚLI APLIKUJESZ W PROCESIE REKRUTACJI CIĄGŁEJ ?OBSŁUGA KINA? nie zapomnij umieścić klauzuli o treści: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Helios S.A. zawartych w aplikacji na potrzeby procesu rekrutacji przez okres 1 roku od dnia otrzymania aplikacji. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.? JEŚLI APLIKUJESZ W PROCESIE REKRUTACJI INNEJ NIŻ ?OBSŁUGA KINA? nie zapomnij umieścić klauzuli o treści: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Helios S.A. zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby procesu rekrutacji. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.? Ponadto jeśli chcesz, aby Twoja kandydatura rozpatrywana była także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, należy wyrazić zgodę w tym zakresie, poprzez umieszczenie dodatkowej klauzuli o treści: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Helios S.A. zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.? Przesłanie do Helios Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (?Helios?) danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Helios w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Zapoznaj się z poniższymi informacjami: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Helios Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy al. Kościuszki 17, 90-418 Łódź (Administrator). 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iodo@helios.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w ofercie pracy będą przetwarzane: a. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji aktualnie prowadzonego przez Administratora na podstawie art., 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne ? podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679); b. w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody ? podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679) c. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora ? podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679). 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Administratora, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ? do momentu jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia otrzymania aplikacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. 6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Administratora dla celów prowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przez Administratora podanie danych jest dobrowolne. 11. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora dostępnych jest w sekcji Polityka prywatności oraz Polityka transparentności na stronie internetowej www.helios.pl.
Podobne oferty