projektpraca.eu

Bezpłatne szkolenie Spawanie metodą TIG 141-1, stypendium szkoleniowe, płatny 3- miesięczny staż

ZDZ Kielce
  • Dodano: 06 czerwca 2019
  • Ważna do: 06 lipca 2019

Opis stanowiska pracy

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie Spawacz metodą TIG 141-1 z doszkoleniem na gr. materiałowe FM5 (stal nierdzewna) i 21 (aluminium) ? 167 godz., zakończone egzaminem zewnętrznym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Uczestnikom zapewniamy wysokiej jakości szkolenia, stypendium szkoleniowe, materiały szkoleniowe, catering, ubezpieczenie NNW, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, płatne staże zawodowe, zwrot kosztów dojazdu.

Czas realizacji: lipiec 2019 - grudzień 2019

Wymagania

Projekt skierowany jest do osób, które mają ukończone 30 lat (mile widziane kobiety i osoby po 50 roku życia), są bierne zawodowo lub bezrobotne, są zamieszkałe na terenie województwa w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

?Kompleksowe wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia z terenu województwa świętokrzyskiego (3 edycja)? realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) - numer umowy RPSW.10.02.01-26-0030/17-00. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne oferty

Spawacz - monter

Randstad Polska Sp. z o.o. Agencja Zatrudnienia 47
  • powiat kielecki
  • Dzisiaj

Monter konstrukcji

Randstad Polska Sp. z o.o. Agencja Zatrudnienia 47
  • powiat kielecki
  • Dzisiaj

Monter - mechanik

Randstad Polska Sp. z o.o. Agencja Zatrudnienia 47
  • powiat kielecki
  • Dzisiaj