projektpraca.eu

Aktywizacja zawodowa osób z orzeczeniem o niepełnosprawnośći. Staże i szkolenia

AZ FFM
  • Dodano: 08 czerwca 2018
  • Ważna do: 14 czerwca 2018

Opis stanowiska pracy

Jako Organizacja dla osób niepełnosprawnych serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie którego celem jest wprowadzenie osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i predyspozycji Beneficjenta. Uczestnicy będą mogli skorzystać m.in. z następujących form wsparcia: -poradnictwo zawodowe oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania, -warsztaty aktywizacyjne, -pośrednictwo pracy i pomoc trenera pracy, -szkolenia zawodowe, -staże zawodowe, -oferty pracy, Jeżeli chcesz podnieść swoje kwalifikacje a oprócz tego chcesz zdobyć doświadczenie niezbędne do pracy, odbywając staż ZAPRASZAMY DO NAS!!!! W ramach uczestnictwa zapewniamy: -materiały szkoleniowe, poczęstunek, koszty egzaminów i certyfikatów, -zwrot kosztów dojazdu na formy wsparcia, -ubezpieczenie uczestników projektu, -stypendium stażowe.

Wymagania

Do udziału zapraszamy osoby: -posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, -zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego -w wieku aktywności zawodowej Z
Podobne oferty