Projekt Praca Radio Kielce
MUP Kielce

Tel.: 41 36-30-529
Fax: 41 344-23-68
E-mail: gielda@radio.kielce.pl

RK przejdź na naszą stronę
Pytania i odpowiedzi

Witam. Mam pytanie do Państwa, uzyskałem gwarancję zatrudnienia od pracodawcy na kierowcę kat C+E, natomiast posiadam tylko Kat. C prawa jazdy. Staram się o zrefundowanie kosztów wyrobienia prawa jazdy przez PUP Kielce. Czy PUP może odmówić zrefundowania


Dziękują. Michał

 

Zgodnie z Art 40, pkt. 3 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku z późniejszymi zmianami „Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia; skierowanie takie przysługuje nie częściej niż raz w ciągu roku kalendarzowego”. Jak zatem wynika z powyższego zapisu Starosta „może”, ale nie „musi” skierować Pana na szkolenie. Jeśli jednak nie korzystał Pan w danym roku z pomocy Urzędu Pracy, koszt szkolenie nie przekracza wymienionej powyżej kwoty i posiada Pan pisemną gwarancję a PUP posiada jeszcze środki na realizowanie szkoleń indywidualnych to szanse są duże.

 

Trzymamy kciuki i pozdrawiamy

Drużyna „Projektu Praca”

 

 

zostań terytorialsem