Projekt Praca Radio Kielce
MUP Kielce

Tel.: 41 36-30-529
Fax: 41 344-23-68
E-mail: gielda@radio.kielce.pl

Modeling
Oferty pracy
<<< wróć do wyników wyszukiwania


nazwa stanowiska

Kierownik placówki wsparcia dziennego - "Wolna Strefa"


branża
Opieka, wychowanie

kategoria
praca stała

opis zadań na stanowisku
Kierownik/wychowawca w Klubie bierze wiodący udział w zakresie tworzenia strategii działania Klubu, odpowiada za właściwe, zgodne z Ustawą funkcjonowanie placówki, jest odpowiedzialny za pracę wychowawców i osób oddelegowanych do pracy z wychowankami. Zadaniem Kierownika jest reprezentowanie placówki na zewnątrz, kontakty z mediami i przedstawicielami władz lokalnych w uzgodnieniu z dyrektorem pionu. Kierownik placówki bierze czynny udział w współtworzeniu budżetu finansowego placówki, realizacji i utrzymaniu dyscypliny finansowej, odpowiedzialny jest za składanie comiesięcznych sprawozdań z zajęć, akcji prowadzonych w Klubie lub w jego imieniu. Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za opiekę i wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży powierzonej pod opiekę w Klubie Wolna Strefa w Szyszczycach, prowadzenie zajęć profilaktycznych oraz rozwijających pasje i zainteresowania dzieci i młodzieży.

wymagania
wykształcenie wyższe pedagogiczne, - kwalifikacje do prowadzenia warsztatów profilaktycznych/socjoterapeutycznych, - doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, - dodatkowe umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć rozwijających pasje i zainteresowania dzieci i młodzieży, - osoba musi spełniać wymagania opisane w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dotyczące zatrudnienia w placówkach wsparcia dziennego, - umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office, -systematyczność, dobra organizacja pracy, - komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

nazwa firmy poszukującej pracownika
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie

kontakt z pracodawcą
413470743

Adres e-mail
b.zawada@nadziejarodzinie.org.plzostań terytorialsem