Projekt Praca Radio Kielce
MUP Kielce

Tel.: 41 36-30-529
Fax: 41 344-23-68
E-mail: gielda@radio.kielce.pl

RK przejdź na naszą stronę
Oferty pracy
<<< wróć do wyników wyszukiwania


nazwa stanowiska

Specjalista ds. pomiarów skuteczności instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych


branża
Budownictwo

kategoria
praca stała

opis zadań na stanowisku
praca w zespole wykonującym pomiary skuteczności instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych

wymagania
? wykształcenie wyższe techniczne, mile widziana Inżynieria Środowiska specjalność: Wentylacja i ogrzewnictwo ? bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, oraz mile widziana znajomość programu AutoCAD ? prawo jazdy kat. B; ? doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem; ? dyspozycyjność, sumienność, umiejętność pracy w zespole; Miejsce pracy: Kraków ,Warszawa, Wrocław, Sosnowiec W celu rozpatrzenia Pani/Pana CV proszę o zamieszczenie zgody o następującej treści: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 17 stycznia 70, 02-146 Warszawa dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. pomiarów skuteczności instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również, proszę o zamieszczenie/ dostarczenie drugiej zgody o następującej treści: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 17 stycznia 70, 02-146 Warszawa dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji. ?????????????????????? (data i podpis) Treść informacyjna ?Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujmy, że: ? Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLONEZ PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 17 stycznia 70, 02-146 Warszawa; ? Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Kodeksu Pracy i innych przepisów prawa o charakterze powszechnie obowiązującym; ? Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia prowadzonej rekrutacji nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV; ? Za Pani/Pana zgodą w okresie 2 lat od zakończenia procesu rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora; ? Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; ? Odbiorcami danych osobowych poza Administratorem są portale z ogłoszeniami o pracę; ? Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych; ? Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadkach gdy podstawą ich przetwarzania są przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.?

nazwa firmy poszukującej pracownika
POLONEZ PLUS Spółka z o.o. Kielce

kontakt z pracodawcą
jkoriat@polonez-plus.com.pl

Adres e-mail
jkoriat@polonez-plus.com.plzostań terytorialsem