Projekt Praca Radio Kielce
MUP Kielce

Tel.: 41 36-30-529
Fax: 41 344-23-68
E-mail: gielda@radio.kielce.pl

RK przejdź na naszą stronę
Oferty pracy
<<< wróć do wyników wyszukiwania


nazwa stanowiska

Inspektor nadzoru ds. elektrycznych


branża
Budownictwo

kategoria
praca stała

opis zadań na stanowisku
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ?Wichrowe Wzgórze? w Kielcach Zatrudni pracownika na stanowisko inspektora nadzoru ds. elektrycznych Na złożenie oferty obejmującej dokumenty: - życiorys z listem motywacyjnym, - kwestionariusz osobowy, - świadectwa pracy, - odpis dyplomu i inne dokumenty kwalifikacyjne, - aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB, - oświadczenie o niekaralności oczekujemy do dnia: 30.05.2018r. adres e-mail ? organizacja@wichrowe.pl 1.kontrola i utrzymywanie należytego stanu technicznego budynków w zasobach SM "Wichrowe Wzgórze", 2. sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi remontami i naprawami bieżącymi, 3. prowadzenie dokumentacji technicznej, 4. aktualne zaświadczeni o przylaeżności do Ś OIIB 5. nadzór nad grupą remontowo-budowlaną, 1. Kontrola i utrzymanie należytego stanu technicznego instalacji wod.-kan., sanitarnej, co i kominów. 2. Nadzór nad grupą konserwatorów wod.-kan. 3. Sprawowanie nadzoru nad zleconymi robotami i naprawami bieżącymi. 4. Rozliczanie mediów.

wymagania
Wymagania: - wykształcenie wyższe - elektryk, - uprawnienia budowlane w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, - uprawnienia dozoru i eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji do 1 kV, - doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru ds. elektrycznych, min. 5 lat, - biegła obsługa MS OFFICE oraz kosztorysowanie ? program NORMA wymagania 1. Wykształcenie wyższe o specjalności - sieci i instalacje sanitarne.2. Uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych oraz gazowych. 3. Staż pracy min. 5 lat na stanowisku inspektora Nadzoru ds. Sanitarnych. 4. Aktualne zaświadczenie o przynależności ŚOIIB 5. Biegła obsługa MS OFFICE, kosztorysowanie - pogram NORMA.

nazwa firmy poszukującej pracownika
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wichrowe Wzgórze"

kontakt z pracodawcą
Kielcach ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 73 tel. 41 331-75-56

Adres e-mail
organizacja@wichrowe.plzostań terytorialsem