Projekt Praca Radio Kielce
MUP Kielce

Tel.: 41 36-30-529
Fax: 41 344-23-68
E-mail: gielda@radio.kielce.pl

Modeling
Oferty pracy
<<< wróć do wyników wyszukiwania


nazwa stanowiska

Aktywizacja zawodowa osób z orzeczeniem o niepełnosprawnośći. Staże i szkolenia


branża
Biuro, Sekretariat

kategoria
bezpłatne szkolenia

opis zadań na stanowisku
Fundacja Fuga Mundi zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w projektach: ? "Szansa na sukces zawodowy? ? "Kariera Zawodowa". Celem powyższych projektów jest wprowadzenie osób z niepełnosprawnością na otwarty rynek pracy. Zapewniamy profesjonalną pomoc w znalezieniu zatrudnienia dostosowanego do indywidualnych potrzeb i predyspozycji każdego Beneficjenta. Uczestnicy będą mogli skorzystać m.in. z następujących form wsparcia: ? poradnictwo zawodowe oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania, ? pośrednictwo pracy i pomoc trenera pracy, ? szkolenia zawodowe ? staże zawodowe W ramach uczestnictwa zapewniamy: ? materiały szkoleniowe, poczęstunek, koszty egzaminów i certyfikatów, ? zwrot kosztów dojazdu ? ubezpieczenie uczestników projektu, ? stypendium ? oferty pracy i wsparcie w przypadku zatrudnienia

wymagania
Do udziału zapraszamy osoby: ? posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ? zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, ? w wieku aktywności zawodowej (osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego). ? niekorzystanie z żadnej formy aktywizacji (np. WTZ, projekty finansowane ze środków publicznych), których kompleksowe formy wsparcia są/były zbieżne ze wsparciem planowanym w ramach Projektu

nazwa firmy poszukującej pracownika
AZ FFM

kontakt z pracodawcą
Tel. 534-036-447 Wesoła 51/803 (VIII piętro)

Adres e-mail
kielce@ffm.plzostań terytorialsem