Projekt Praca Radio Kielce
MUP Kielce

Tel.: 41 36-30-529
Fax: 41 344-23-68
E-mail: gielda@radio.kielce.pl

RK przejdź na naszą stronę
Oferty pracy
<<< wróć do wyników wyszukiwania


nazwa stanowiska

Nauczyciel: matematyki, przedmiotów informatycznych, przyrodniczych, języków obcych


branża
Nauka, edukacja

kategoria
praca dodatkowa

opis zadań na stanowisku
Firma szkoleniowo-edukacyjna poszukuje nauczycieli/wykładowców do poprowadzenia zajęć grupowych podczas obozu naukowego dla wyróżnionych stypendystów (młodzież gimnazjalna i licealna) w obszarze: matematyki, przedmiotów informatycznych, przyrodniczych oraz języków obcych wskazujących praktyczne wykorzystanie tych dziedzin w życiu codziennym. Termin realizacji zajęć: 24-30.09.2017 r. Miejsce realizacji: Ośrodek Wczasowy Wierna, Bocheniec Ilość uczniów: 30 Zajęcia prowadzone będą w podziale na 2 grupy po 15 osób. Ilość godzin dydaktycznych (45 min) na grupę: 12 Proszę wysyłać CV na e-mail: anartowska@pragmatic.kielce.pl lub kontakt pod nr tel: tel. 791 415 432 Tel. 41 368 76 22

wymagania
Wykładowcy (dwie osoby): ? muszą posiadać co najmniej stopień magistra w zakresie przedmiotów: matematyka, przedmioty informatyczne, przyrodnicze lub języki obce; ? muszą posiadać staż pracy co najmniej 2 lata w zawodzie nauczycielskim w pracy z młodzieżą gimnazjalną i szkół ponadgimnazjalnych; ? muszą posiadać co najmniej jednego wychowanka, który uzyskał tytuł co najmniej finalisty w Konkursach, turniejach lub olimpiadach w ramach przedmiotów: matematyka, przedmioty informatyczne, przyrodnicze lub języki obce w ostatnich 3 latach, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002r. nr 13, poz. 125 z późn. zmianami)

nazwa firmy poszukującej pracownika
PRAGMATIC

kontakt z pracodawcą
mailowy

Adres e-mail
anartowska@pragmatic.kielce.plzostań terytorialsem