Projekt Praca Radio Kielce
MUP Kielce

Tel.: 41 36-30-529
Fax: 41 344-23-68
E-mail: gielda@radio.kielce.pl

Modeling
Baza wiedzy
Poradnictwo zawodowe i Kluby Pracy

Poradnictwo zawodowe i Kluby Pracy


• Jak dobrze wybrać zawód?

 

• Jakiej pracy mam szukać?

 

• Jak i gdzie podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe?

 

• Chcę zmienić pracę, co mogę robić?

 

• Jak mam przekonać pracodawcę do siebie?

 

• Jak się dobrze zaprezentować podczas rozmowy z pracodawcą?

 

Te i podobne pytania zadajemy sobie bardzo często i równie często nie wiemy, jak na nie odpowiedzieć. Dlatego warto wtedy skorzystać z poradnictwa zawodowego. Doradca zawodowy i osoba szukająca pomocy pracują wspólnie. Chodzi o świadome i samodzielne podjęcie decyzji dotyczącej wyboru zawodu, zmiany kwalifikacji zawodowych, planowania kariery zawodowej, poszukiwania zatrudnienia. Doradztwo zawodowe nie ogranicza się do jednej grupy zawodowej czy wiekowej. Z usług doradcy mogą korzystać zarówno osoby młode, wkraczające na rynek pracy, ale też te z doświadczeniem zawodowym, które muszą zmienić zawód ze względu na zmiany na rynku pracy.

 

Gdzie do doradcy?

 

Z porady doradcy zawodowego można skorzystać w każdym urzędzie pracy, w poradniach psychologiczno - pedagogicznych, w instytucjach rynku pracy, w Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie, w biurach karier działających przy uczelniach oraz w instytucjach realizujących projekty z EFS. Doradcy udzielają pomocy indywidualnie lub grupowo młodzieży i dorosłym. Porady te są bezpłatne. Podczas pracy doradcy wykorzystują znajomość psychologicznych oraz pedagogicznych technik i metod (testy, ćwiczenia praktyczne, prezentacje), diagnozę rynku pracy i techniczne środki przekazu informacji zawodowej.

 

Klub Pracy

 

Klub Pracy jest miejscem, w którym osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą uzyskać kompleksowe wsparcie w znalezieniu zatrudnienia. Proponuje pomoc w formie indywidualnej oraz udział w trzytygodniowych zajęciach grupowych lub warsztatach aktywizacyjnych. Spotkania prowadzone są przez specjalistę – Lidera Klubu Pracy  przy współpracy z doradcami zawodowymi i innymi pracownikami urzędu.

 

W czasie zajęć w Klubie Pracy uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności, które pomagają w rozwiązywaniu problemów związanych z ich aktualną sytuacją zawodową.

 

Tematyka zajęć obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

 

  • Rynek pracy, jego analiza oraz mechanizmy, które nim rządzą;
  • Bilans mocnych i słabych stron oraz budowanie poczucia własnej wartości;
  • Określenie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji zawodowych wszystkich uczestników;
  • Techniki oraz metody aktywnego poszukiwania pracy ;
  • Rodzaje dokumentów aplikacyjnych tj. CV, list motywacyjny, własna oferta;
  • Autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą.

 

Podstawą funkcjonowania Klubu jest założenie, że każdy może znaleźć pracę, jednak musi „chcieć” i aktywnie jej poszukiwać.  Nabyte doświadczenia oraz praca w grupie mobilizuje uczestników i umożliwia doskonalenie umiejętności z zakresu autoprezentacji, komunikacji, przedsiębiorczości, kreatywności, asertywności, które należą do szczególnie pożądanych na rynku pracy.

 

Po zakończeniu zajęć, jeżeli zajdzie taka potrzeba, nasi klienci nadal mogą liczyć na pomoc Lidera w rozwiązywaniu problemów z zatrudnieniem.

zostań terytorialsem