Projekt Praca Radio Kielce
MUP Kielce

Tel.: 41 36-30-529
Fax: 41 344-23-68
E-mail: gielda@radio.kielce.pl

RK przejdź na naszą stronę
Baza wiedzy
List motywacyjny

List motywacyjny


List motywacyjny często bywa mylony z podaniem o pracę. To nie jest to samo. List motywacyjny ma zachęcić pracodawcę do zapoznania się z Twoją kandydaturą (przeczytania CV, zaproszenia na osobistą rozmowę). Jest Twoją odpowiedzią na ofertę pracy, dlatego musi być zaadresowany do konkretnego pracodawcy. Razem z CV stanowi komplet dokumentów aplikacyjnych.


List motywacyjny i CV muszą się uzupełniać się. List motywacyjny pisze się tak jak szkolne wypracowanie, a CV w sposób blokowy. List motywacyjny zawiera tylko te informacje o kandydacie, które są istotne z punktu widzenia pracy, o którą się ubiegamy. List nie może więc być powtórzeniem CV.


Mimo że list motywacyjny i CV to różne dokumenty, wiele zasad stosowanych przy ich przygotowaniu jest bardzo podobnych. Przede wszystkim należy pamiętać o estetyce dokumentu.

 

Wygląd listu motywacyjnego

 

List motywacyjny ma zachęcić pracodawcę do zaproszenia kandydata na rozmowę kwalifikacyjną i dostarczyć interesujących informacji na temat jego umiejętności, kwalifikacji. Przygotowując list motywacyjny, należy pamiętać, aby:

 

 • użyć białej kartki papieru formatu A4,
 • zachować estetykę i poprawność językową,
 • pisać na komputerze lub maszynie do pisania (wydruk jest formą obowiązującą, chyba że pracodawca wyraźnie oczekuje pisma odręcznego),
 • zachować odpowiednią formę i ciekawą treść (opisywać konkretne informacje świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, unikać powtórzeń z CV, wybierać tylko te fakty, które mogą być istotne z punktu widzenia pracy, o którą się starasz),
 • zaadresować go do konkretnego pracodawcy lub firmy,
 • podać aktualną datę i miejscowość,
 • umieścić swoje dane personalne,
 • podpisać dokument odręcznie.

 

Informacje, które należy umieścić w liście motywacyjnym

 

Na list motywacyjny powinny składać się następujące części:

 

 • rozpoczęcie - to rodzaj wstępu zawarty w pierwszym akapicie, gdzie informujesz o chęci podjęcia zatrudnienia na danym stanowisku, osobistych motywacjach związanych z zamiarem podjęcia danej pracy lub o źródle informacji o ofercie pracy itp.
 • rozwinięcie - ta część może składać się z więcej niż jednego akapitu; umieść tu informacje o dotychczasowych osiągnięciach, obowiązkach związanych z wykonywaną dotąd pracą, także społeczną, wolontariat lub w czasie praktyk i stażu, wykształceniem, o cechach osobowości i predyspozycjach osobistych oraz możliwościach, dzięki którym powierzone przez pracodawcę obowiązki wykonywać będziesz bardzo dobrze; to ważna część listu motywacyjnego, powinna zawierać konkretne informacje o kandydacie odwołujące się do faktów, które zaszły w jego życiorysie; w tym miejscu możesz umieścić również informacje dotyczące niepełnosprawności.
 • zakończenie - w jednym akapicie należy zawrzeć nadzieję na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną oraz gotowość szerszego zaprezentowania kandydatury i dostosowania się do proponowanego przez pracodawcę terminu.
zostań terytorialsem