Projekt Praca Radio Kielce
MUP Kielce

Tel.: 41 36-30-529
Fax: 41 344-23-68
E-mail: gielda@radio.kielce.pl

RK przejdź na naszą stronę
Baza wiedzy
Wychodzę na rynek pracy

Wędrówka po nieznanym terenie


Poruszanie się po współczesnym rynku pracy bez ustalonego planu jest „jak wędrówka po nieznanym terenie bez mapy”. Decyzje dotyczące wyboru zawodu, są jednymi z ważniejszych w życiu. Od nich w dużym stopniu zależy nasza przyszłość. I mimo, że zmieniająca się na rynku pracy rzeczywistość wymaga dużej mobilności (umiejętności dokonywania zmian, przystosowania się), umiejętności przekwalifikowania się, to  istotne jest, jak dalece człowiek świadomie podejmuje decyzje związane z wyborem zawodu. W dzisiejszych czasach odchodzi się od mówienia o wykonywaniu jednego zawodu. Mówimy raczej  o karierze zawodowej i doradztwie karier. Na pracę zaś patrzymy nie tylko w kontekście tego, co możemy z siebie dać, ale również, w jaki sposób praca może przyczynić się do osobistego rozwoju i samorealizacji.

Na co zatem zwrócić uwagę podejmując decyzję związaną z wyborem przyszłej drogi zawodowej? Jakie przesłanki uwzględnić, decydując się na konkretną szkołę czy kurs?
Wśród czynników decydujących o trafnym wyborze zawodowym wyróżnia się dwie podstawowe grupy:
•    Czynniki wewnętrzne – dotyczące naszych indywidualnych cech, rozwoju zainteresowań, planów itp.- czyli rzetelnej samooceny. Ważne przede wszystkim powinno być realne spojrzenie na własną osobę.
•    dysponujemy szeregiem obiektywnych narzędzi badawczych (testy, kwestionariusze), które pomagają w samopoznaniu,
•    możemy naszą subiektywną ocenę skonfrontować z tym, jak postrzegają nas inni (szczególnie osoby najbliższe),
Musimy sobie uświadomić, że tylko rzetelne poznanie siebie gwarantuje dokonanie jak najbardziej skutecznych wyborów.

A. ZAINTERESOWANIA    drogowskaz przy wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

Co świadczy o zainteresowaniach?
•    sposób spędzania wolnego czasu,
•    preferowane przedmioty szkolne,
•    uczestnictwo w fundacjach, stowarzyszeniach,
•    tematyka czytanych książek, czasopism, oglądanych filmów.

B. UZDOLNIENIA, UMIEJĘTNOŚCI, ZDOLNOŚCI
Zdolności odgrywają bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Decydują o jego powodzeniu w określonej działalności, o sukcesach i zadowoleniu z wykonywanej pracy, o efektach nauki, itp. Możesz je określić kontaktując się z psychologiem lub doradcą zawodowym.

C. TEMPERAMENT
TEMPERAMENT to charakterystyczna dla danej osoby siła oraz szybkość reagowania. To cecha wrodzona i w bardzo niewielkim stopniu ulega zmianom w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych.

Wyróżniamy  4 typy temperamentu: choleryk, sangwinik, melancholik, flegmatyk powinniśmy zatem:
•    ustalić rodzaj naszego temperamentu,
•    odnieść parametry temperamentu do wymagań interesujących nas   zawodów.

D. CECHY CHARAKTERU
Charakter obok temperamentu stanowi jeden z istotnych wymiarów naszej osobowości. Jest to cały wachlarz cech, które posiadamy w mniejszym, bądź większym stopniu, np.: prawdomówność, odpowiedzialność, pracowitość, ambicja, itp., czy też cechy negatywne, taki jak np.: złośliwość, lenistwo, niezdyscyplinowanie.

E. SYSTEM WARTOŚCI
System naszych wartości zbudowany jest hierarchicznie, a więc jedne wartości są ważniejsze od innych, mają wyższą rangę. Ocena własnego systemu wartości pozwala na określenie prawidłowych wyborów życiowych oraz przyczynia się do rozwoju samoświadomości. System wartości można diagnozować zarówno za pomocą kwestionariuszy, jak i w sposób mniej formalny.

F. STAN ZDROWIA
Poznanie swojego stanu zdrowia wraz z poznaniem przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu pozwoli nam uniknąć niewłaściwych wyborów w tym zakresie. Ważna jest tu konsultacja lekarska, aby ocena stanu zdrowia była rzetelna.
1.    Czynniki zewnętrzne
Po poznaniu obrazu własnej osoby,  musimy zająć się analizą czynników zewnętrznych, których znajomość jest niezbędna do tego, by wybór zawodu okazał się trafny.

A. POZNANIE ZAWODÓW
Przydatną w tym zakresie będzie nasza rodzima "Klasyfikacja zawodów i specjalności". grupująca 1636 zawodów-www.praca.gov.pl (Menu -> Klasyfikacja zawodów).

Istnieją również odpowiednie przewodniki po zawodach zawierające wszelkie informacje na ich temat. Opisy te przedstawiają:
•    nazwę zawodu,
•    zadania i czynności,
•    środowisko pracy,
•    wymagania psychologiczne,
•    wymagania fizyczne i zdrowotne,
•    warunki podjęcia pracy w zawodzie,
•    możliwości awansu,
•    możliwości zatrudnienia oraz płace,
•    zawody pokrewne,
•    ścieżki kształcenia,
•    literaturę.

B. POZNANIE ŚCIEŻEK KSZTAŁCENIA
Dotyczy  poznania zarówno systemu oświaty i specyfiki poszczególnych szczebli kształcenia, jak i poznania lokalnej sieci szkół czy instytucji szkoleniowych. Można również odwiedzić  lokalne Targi Edukacyjne  oraz korzystać z różnego typu informatorów, np "Informator dla maturzysty", zawierający opisy polskich uczelni wyższych, zasady rekrutacji, itp.

C. POZNANIE TENDENCJI NA RYNKU PRACY
Rynek pracy to specyficzna sfera rzeczywistości, na której dochodzi do spotkania osoby, która sprzedaje i która kupuje pracę, czyli pracodawcy i pracownika; praca jest tu towarem.

Bardzo istotnym czynnikiem jest poznanie aktualnych tendencji na rynku pracy. Musimy, bowiem wiedzieć:
•    czy dostaniemy pracę w wybranym przez siebie zawodzie (ewentualnie gdzie tą pracę dostaniemy, co może się wiązać z wyjazdem);
•    jakie zawody są zanikające;
•    jakie zawody są zawodami przyszłości;
•    jaki jest nasz lokalny rynek pracy.


Podsumowanie 
Jak widać, czynników istotnych przy planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej jest bardzo dużo. Po poznaniu ich, należy je wszystkie ze sobą skonfrontować, a następnie już w pełni świadomie zaplanować poszczególne etapy naszej edukacyjnej i zawodowej kariery. Tak, byśmy po zrealizowaniu tych etapów zwieńczyli nasze wysiłki osiągnięciem celu, jakim będzie zdobycie dobrej, satysfakcjonującej pracy.


   "Wybierz zawód który kochasz- a już do końca życia nie będziesz musiał pracować."

zostań terytorialsem